<  previous  SNP report 291   next   >
 
View Alignment

5 putative SNPs, mean score 2.53

Key to sequences:


A peach mature Skin65C03
B peach mature Skin74D09
C peach endocarp hardening S227B9
D peach endocarp hardening S227B10
E peach pre-climateric PP_S3II_T17_SP6
F almond Pa_AC22F
G peach mature Skin38E02
H BG_PPL-15-G08
I BG_HPL-04-G03
J BG_HPL-02-D07
K F80_AJ875965
L F80_AJ875873
M F30_AJ872464

 
Summary of SNPs:  

base
ABCDEFGHIJKLM
Min. informativeCosegregationWeighted
cosegregation (%)
440
ACAA.GCC.AAAA
3
2/5
34 
458
ACAA.CAA.AAAA
2
1/5
17 
553
GAGGATAAGGGGG
4
2/5
40 
589
GG.AGAGGGGGGG
2
1/5
18 
625
AA..ACAAAAA--
2
1/5
17 


 

Full results

base	ABCDEFGHIJKLM     score 
1 	..........C.. 
2 	..........T.. 
3 	..........T.. 
4 	..........C.. 
5 	..........A.. 
6 	..........C.. 
7 	..........A.. 
8 	..........A.. 
9 	......G...G.. 
10 	......C...C.. 
11 	......A...A.. 
12 	......T...T.. 
13 	......T...T.. 
14 	......G...G.. 
15 	......G...G.. 
16 	......T...T.. 
17 	......A...A.. 
18 	......T...T.. 
19 	......T...T.. 
20 	......A...A.. 
21 	......G...G.. 
22 	......C...C.. 
23 	......T...T.. 
24 	......G...G.. 
25 	......G...G.. 
26 	......T...T.. 
27 	......G...G.. 
28 	......G...G.. 
29 	......T...T.. 
30 	......G...G.. 
31 	......G...G.. 
32 	......A...A.. 
33 	......C...C.. 
34 	......A...A.. 
35 	......T...T.. 
36 	......G...G.. 
37 	......C...C.. 
38 	......A...A.. 
39 	......T...T.. 
40 	......C...C.. 
41 	......A...A.. 
42 	......A...A.. 
43 	......A...A.. 
44 	......T...T.. 
45 	......G...G.. 
46 	......G...G.. 
47 	......C...C.. 
48 	......G...G.. 
49 	......C...C.. 
50 	......T...T.. 
51 	......G...G.. 
52 	......T...T.. 
53 	......T...T.. 
54 	......G...G.. 
55 	.C....C...C.. 
56 	.T....T...T.. 
57 	.C....C...C.. 
58 	.A....A...A.. 
59 	.A....A...A.. 
60 	.G....G...G.. 
61 	.G....G...G.. 
62 	.T....T...T.. 
63 	.T....T...T.. 
64 	.C....C...C.. 
65 	.C....C...C.. 
66 	.C....C...C.. 
67 	.A....A...A.. 
68 	.G....G...GG. 
69 	.T....T...TT. 
70 	.T....T...TT. 
71 	.T....T...TT. 
72 	.G....G...GG. 
73 	.A....A...AA. 
74 	.T....T...TT. 
75 	.A....A...AA. 
76 	.G....G...GG. 
77 	.T....T...TT. 
78 	.G....G...GG. 
79 	.A....A...AA. 
80 	.G....G...GG. 
81 	.A....A...AA. 
82 	.C....C...CC. 
83 	.C....C...CC. 
84 	.A....A...AA. 
85 	.A.A..A...AA. 
86 	.T.T..T...TT. 
87 	.A.A..A...AA. 
88 	.A.A..A...AA. 
89 	.C.C..C...CC. 
90 	.A.A..A...AA. 
91 	.C.C..C...CC. 
92 	.A.A..A...AA. 
93 	.A.A..A...AA. 
94 	.C.C..C...CC. 
95 	.T.T..T...TT. 
96 	.A.A..A...AA. 
97 	.T.T..T...TT. 
98 	.A.A..A...AA. 
99 	.T.T..T...TT. 
100 	.T.T..T...TTT 
101 	.T.T..T...TTT 
102 	.G.G..G...GGG 
103 	.T.T..T...TTT 
104 	.T.T..T...TTT 
105 	.G.G..G...GGG 
106 	.G.G..G...GGG 
107 	.A.A..A...AAA 
108 	.G.G..G...GGG 
109 	.G.G..G...GGG 
110 	.G.G..G...GGG 
111 	.C.C..C...CCC 
112 	.T.T..T...TTT 
113 	.T.T..T...TTT 
114 	.G.G..G...GGG 
115 	.A.A..A...AAA 
116 	.T.T..T...TTT 
117 	.T.T..T...TTT 
118 	.C.C..C...CCC 
119 	.G.G..G...GGG 
120 	.G.G..G...GGG 
121 	.A.A..A...AAA 
122 	.T.T..T...TTT 
123 	.G.G..G...GGG 
124 	.T.T..T...TTT 
125 	.C.C..C...CCC 
126 	.A.A..A...AAA 
127 	.A.A..A...AAA 
128 	.T.T..T...TTT 
129 	.G.G..G...GGG 
130 	.A.A..A...AAA 
131 	.T.T..T...TTT 
132 	.G.G..G...GGG 
133 	.A.A..A...AAA 
134 	.A.A..A...AAA 
135 	.G.G..G...GGG 
136 	.A.A..A...AAA 
137 	.C.C..C...CCC 
138 	.C.C..C...CCC 
139 	.T.T..T...TTT 
140 	.C.C..C...CCC 
141 	.A.A..A...AAA 
142 	.G.G..G...GGG 
143 	.G.G..G...GGG 
144 	.C.C..C...CCC 
145 	.A.A..A...AAA 
146 	.G.G..G...GGG 
147 	.C.C..C...CCC 
148 	.C.C..C...CCC 
149 	.T.T..T...TTT 
150 	.TTT..T...TTT 
151 	.TTT..T...TTT 
152 	.TTT..T...TTT 
153 	.TTT..T...TTT 
154 	.CCC..C...CCC 
155 	.TTT..T...TTT 
156 	.CCC..C...CCC 
157 	.AAA..A...AAA 
158 	.AAA..A...AAA 
159 	.TTT..T...TTT 
160 	.TTT..T...TTT 
161 	.TTT..T...TTT 
162 	.GGG..G...GGG 
163 	.GGG..G...GGG 
164 	.TTT..T...TTT 
165 	.GGG..G...GGG 
166 	.AAA..A...AAA 
167 	.AAA..A...AAA 
168 	.GGG..G...GGG 
169 	.TTT..T...TTT 
170 	.TTT..T...TTT 
171 	.GGG..G...GGG 
172 	.TTT..T...TTT 
173 	.CCC..C...CCC 
174 	.TTT..T...TTT 
175 	.CCC..C...CCC 
176 	.GGG..G...GGG 
177 	.GGG..G...GGG 
178 	.TTT..T...TTT 
179 	.GGG..G...GGG 
180 	.AAA..A...AAA 
181 	.AAA..A...AAA 
182 	.AAA..A...AAA 
183 	.AAA..A...AAA 
184 	.TTT..T...TTT 
185 	.AAA..A...AAA 
186 	.CCC..C...CCC 
187 	.CCC..C...CCC 
188 	.AAA..A...AAA 
189 	.GGG..G...GGG 
190 	.TTT..T...TTT 
191 	.CCC..C...CCC 
192 	.GGG..G...GGG 
193 	.GGG..G...GGG 
194 	.AAA..A...AAA 
195 	.AAA..A...AAA 
196 	.AAA..A...AAA 
197 	.AAA..A...AAA 
198 	.GGG..G...GGG 
199 	.CCC..C...CCC 
200 	.AAA..A...AAA 
201 	.TTT..T...TTT 
202 	.GGG..G...GGG 
203 	.CCC..C...CCC 
204 	.GGG..G...GGG 
205 	.GGG..G...GGG 
206 	.TTT..T...TTT 
207 	.TTT..T...TTT 
208 	.TTT..T...TTT 
209 	.TTT..T...TTT 
210 	.GGG..G...GGG 
211 	.TTT..T...TTT 
212 	.TTT..T...TTT 
213 	.CCC..C...CCC 
214 	.AAA..A...AAA 
215 	.GGG..G...GGG 
216 	.TTT..T...TTT 
217 	.TTT..T...TTT 
218 	.TTT..T...TTT 
219 	.GGG..G...GGG 
220 	.CCC..C...CCC 
221 	.TTT..T...TTT 
222 	.AAA..A...AAA 
223 	.AAA.TA...AAA 
224 	.TTT.AT...TTT 
225 	.AAA.GA...AAA 
226 	.GGG.GG...GGG 
227 	.GGG.AG...GGG 
228 	.AAA.AA...AAA 
229 	.AAA.GA...AAA 
230 	.GGG.GG...GGG 
231 	.GGG.AG...GGG 
232 	.AAA.TA...AAA 
233 	.TTT.GT...TTT 
234 	.GGG.CG...GGG 
235 	.CCC.TC...CCC 
236 	.TTT.GT...TTT 
237 	.GGG.AG...GGG 
238 	.AAA.GA...AAA 
239 	.GGG.AG...GGG 
240 	.AAA.AA...AAA 
241 	.AAA.TA...AAA 
242 	.TTT.GT...TTT 
243 	.GGG.CG...GGG 
244 	.CCC.AC...CCC 
245 	.AAA.AA...AAA 
246 	.AAA.TA...AAA 
247 	.TTT.GT...TTT 
248 	.GGG.CG...GGG 
249 	.CCC.AC...CCC 
250 	.AAA.GA...AAA 
251 	.GGG.AG...GGG 
252 	.AAA.TA...AAA 
253 	.TTT.GT...TTT 
254 	.GGG.CG...GGG 
255 	.CCC.TC...CCC 
256 	.TTT.GT...TTT 
257 	.GGG.AG...GGG 
258 	.AAA.AA...AAA 
259 	.AAA.TA...AAA 
260 	.TTT.GT...TTT 
261 	.GGG.GG...GGG 
262 	.GGG.AG...GGG 
263 	.AAA.AA...AAA 
264 	.AAA.CA...AAA 
265 	.CCC.TC...CCC 
266 	.TTT.GT...TTT 
267 	.GGG.TG...GGG 
268 	.TTT.TT...TTT 
269 	.TTT.AT...TTT 
270 	.AAA.TA...AAA 
271 	.TTT.TT...TTT 
272 	.TTT.GT...TTT 
273 	.GGG.GG...GGG 
274 	.GGG.AG...GGG 
275 	.AAA.AA...AAA 
276 	.AAA.AA...AAA 
277 	.AAA.GA...AAA 
278 	.GGG.CG...GGG 
279 	.CCC.AC...CCC 
280 	.AAA.AA...AAA 
281 	.AAA.AA...AAA 
282 	.AAA.CA...AAA 
283 	.CCC.AC...CCC 
284 	.AAA.GA...AAA 
285 	.GGG.TG...GGG 
286 	.TTT.TT...TTT 
287 	.TTT.CT...TTT 
288 	.CCC.GC...CCC 
289 	.GGG.TG...GGG 
290 	.TTT.CT...TTT 
291 	.CCC.TC...CCC 
292 	.TTT.TT...TTT 
293 	.TTT.TT...TTT 
294 	.TTT.CT...TTT 
295 	.CCC.TC...CCC 
296 	.TTT.TT...TTT 
297 	.TTT.GT...TTT 
298 	.GGG.GG...GGG 
299 	.GGG.GG...GGG 
300 	.GGG.GG...GGG 
301 	.GGG.CG...GGG 
302 	.CCC.CC...CCC 
303 	.CCC.GC...CCC 
304 	.GGG.CG...GGG 
305 	.CCC.AC...CCC 
306 	.AAA.GA...AAA 
307 	.GGG.TG...GGG 
308 	.TTT.CT...TTT 
309 	.CCC.AC...CCC 
310 	.AAA.GA...AAA 
311 	.GGG.GG...GGG 
312 	.GGG.GG...GGG 
313 	.GGG.GG...GGG 
314 	.GGG.AG...GGG 
315 	.AAA.AA...AAA 
316 	.AAA.CA...AAA 
317 	.CCC.AC...CCC 
318 	.AAA.AA...AAA 
319 	.AAA.GA...AAA 
320 	.GGG.CG...GGG 
321 	.CCC.AC...CCC 
322 	.AAA.GA...AAA 
323 	.GGG.TG...GGG 
324 	.TTT.GT...TTT 
325 	.GGG.GG...GGG 
326 	.GGG.AG...GGG 
327 	.AAA.GA...AAA 
328 	.GGG.AG...GGG 
329 	.AAA.TA...AAA 
330 	.TTT.CT...TTT 
331 	.CCC.CC...CCC 
332 	.CCC.GC...CCC 
333 	.GGG.AG...GGG 
334 	.AAA.TA...AAA 
335 	.TTT.TT...TTT 
336 	.TTT.CT...TTT 
337 	.CCC.AC...CCC 
338 	AAAA.AA...AAA 
339 	AAAA.GA...AAA 
340 	GGGG.TG...GGG 
341 	TTTT.AT...TTT 
342 	AAAA.AA...AAA 
343 	AAAA.CA...AAA 
344 	CCCC.CC...CCC 
345 	CCCC.AC...CCC 
346 	AAAA.GA...AAA 
347 	GGGG.TG...GGG 
348 	TTTT.GT...TTT 
349 	GGGG.GG...GGG 
350 	GGGG.AG...GGG 
351 	AAAA.AA...AAA 
352 	AAAA.TA...AAA 
353 	TTTT.GT...TTT 
354 	GGGG.GG...GGG 
355 	GGGG.GG...GGG 
356 	GGGG.GG...GGG 
357 	GGGG.CG...GGG 
358 	CCCC.AC...CCC 
359 	AAAA.CA...AAA 
360 	CCCC.AC...CCC 
361 	AAAA.TA...AAA 
362 	TTTT.TT...TTT 
363 	TTTT.AT...TTT 
364 	AAAA.TA...AAA 
365 	TTTT.GT...TTT 
366 	GGGG.GG...GGG 
367 	GGGG.AG...GGG 
368 	AAAA.GA...AAA 
369 	GGGG.GG...GGG 
370 	GGGG.AG...GGG 
371 	AAAA.CA...AAA 
372 	CCCC.AC...CCC 
373 	AAAA.GA...AAA 
374 	GGGG.GG...GGG 
375 	GGGG.GG...GGG 
376 	GGGG.TGG..GGG 
377 	TTTT.TTT..TTT 
378 	TTTT.ATT..TTT 
379 	AAAA.TAA..AAA 
380 	TTTT.GTT..TTT 
381 	GGGG.GGG..GGG 
382 	GGGG.TGG..GGG 
383 	TTTT.GTT..TTT 
384 	GGGG.GGG..GGG 
385 	GGGG.TGG..GGG 
386 	TTTT.TTT..TTT 
387 	TTTT.ATT..TTT 
388 	AAAA.CAA..AAA 
389 	CCCC.GCC.CCCC 
390 	GGGG.GGG.GGGG 
391 	GGGG.AGG.GGGG 
392 	AAAA.CAA.AAAA 
393 	CCCC.ACC.CCCC 
394 	AAAA.TAA.AAAA 
395 	TTTT.GTT.TTTT 
396 	GGGG.CGG.GGGG 
397 	CCCC.TCC.CCCC 
398 	TTTT.GTT.TTTT 
399 	GGGG.CGG.GGGG 
400 	CCCC.GCC.CCCC 
401 	GGGG.CGG.GGGG 
402 	CCCC.CCC.CCCC 
403 	CCCC.ACC.CCCC 
404 	AAAA.CAA.AAAA 
405 	CCCC.ACC.CCCC 
406 	AAAA.GAA.AAAA 
407 	GGGG.AGG.GGGG 
408 	AAAA.GAA.AAAA 
409 	GGGG.TGG.GGGG 
410 	TTTT.CTT.TTTT 
411 	CCCC.ACC.CCCC 
412 	AAAA.GAA.AAAA 
413 	GGGG.GGG.GGGG 
414 	GGGG.AGG.GGGG 
415 	AAAA.CAA.AAAA 
416 	CCCC.CCC.CCCC 
417 	CCCC.TCC.CCCC 
418 	TTTT.GTT.TTTT 
419 	GGGG.AGG.GGGG 
420 	AAAA.GAA.AAAA 
421 	GGGG.CGG.GGGG 
422 	CCCC.ACC.CCCC 
423 	AAAA.TAA.AAAA 
424 	TTTT.GTT.TTTT 
425 	GGGG.CGG.GGGG 
426 	CCCC.ACC.CCCC 
427 	AAAA.TAA.AAAA 
428 	TTTT.GTT.TTTT 
429 	GGGG.CGG.GGGG 
430 	CCCC.TCC.CCCC 
431 	TTTT.GTT.TTTT 
432 	GGGG.CGG.GGGG 
433 	CCCC.ACC.CCCC 
434 	AAAA.GAA.AAAA 
435 	GGGG.CGG.GGGG 
436 	CCCC.CCC.CCCC 
437 	CCCC.GCC.CCCC 
438 	GGGG.CGG.GGGG 
439 	CCCC.ACC.CCCC 
440 	ACAA.GCC.AAAA     3 
441 	GGGG.TGG.GGGG 
442 	TTTT.TTT.TTTT 
443 	TTTT.CTT.TTTT 
444 	CCCC.ACC.CCCC 
445 	AAAA.TAA.AAAA 
446 	TTTT.GTT.TTTT 
447 	GGGG.GGG.GGGG 
448 	GGGG.GGG.GGGG 
449 	GGGG.GGG.GGGG 
450 	GGGG.CGG.GGGG 
451 	CCCC.TCC.CCCC 
452 	TTTT.TTT.TTTT 
453 	TTTT.CTT.TTTT 
454 	CCCC.TCC.CCCC 
455 	TTTT.TTT.TTTT 
456 	TTTT.ATT.TTTT 
457 	ACAA.AAA.AAAA 
458 	ACAA.CAA.AAAA     2 
459 	CCCC.ACC.CCCC 
460 	AAAA.GAA.AAAA 
461 	GGGG.GGG.GGGG 
462 	GGGG.GGG.GGGG 
463 	GGGG.CGG.GGGG 
464 	CCCC.TCC.CCCC 
465 	TTTT.ATT.TTTT 
466 	AAAA.TAA.AAAA 
467 	TTTT.CTT.TTTT 
468 	CCCC.ACC.CCCC 
469 	AAAA.GAA.AAAA 
470 	GGGG.AGG.GGGG 
471 	AAAA.GAA.AAAA 
472 	GGGGGTGG.GGGG 
473 	TTTTTTTT.TTTT 
474 	TTTTTGTT.TTTT 
475 	GGGGGCGG.GGGG 
476 	CCCCCCCC.CCCC 
477 	CCCCCACC.CCCC 
478 	AAAAAAAA.AAAA 
479 	AAAAACAA.AAAA 
480 	CCCCCACC.CCCC 
481 	AAAAAGAA.AAAA 
482 	GGGGGCGG.GGGG 
483 	CCCCCACC.CCCC 
484 	AAAAATAA.AAAA 
485 	TTTTTGTT.TTTT 
486 	GGGGGTGG.GGGG 
487 	TTTTTATT.TTTT 
488 	AAAAAAAAAAAAA 
489 	AAAAAAAAAAAAA 
490 	AAAAACAAAAAAA 
491 	CCCCCTCCCCCCC 
492 	TTTTTGTTTTTTT 
493 	GGGGGAGGGGGGG 
494 	AAAAAAAAAAAAA 
495 	AAAAACAAAAAAA 
496 	CCCCCTCCCCCCC 
497 	TTTTTTTTTTTTT 
498 	TTTTTATTTTTTT 
499 	AAAAACAAAAAAA 
500 	CCCCCACCCCCCC 
501 	AAAAAAAAAAAAA 
502 	AAAAAGAAAAAAA 
503 	GGGGGAGGGGGGG 
504 	AAAAAGAAAAAAA 
505 	GGGGGTGGGGGGG 
506 	TTTTTGTTTTTTT 
507 	GGGGGGGGGGGGG 
508 	GGGGGCGGGGGGG 
509 	CCCCCTCCCCCCC 
510 	TTTTTTTTTTTTT 
511 	TTTTTTTTTTTTT 
512 	TTTTTTTTTTTTT 
513 	TTTTTTTTTTTTT 
514 	TTTTTATTTTTTT 
515 	AAAAAGAAAAAAA 
516 	GGGGGAGGGGGGG 
517 	AAAAATAAAAAAA 
518 	TTTTTATTTTTTT 
519 	AAAAATAAAAAAA 
520 	TTTTTATTTTTTT 
521 	AAAAAGAAAAAAA 
522 	GGGGGTGGGGGGG 
523 	TTTTTTTTTTTTT 
524 	TTTTTTTTTTTTT 
525 	TTTTTTTTTTTTT 
526 	TTTTTCTTTTTTT 
527 	CCCCCACCCCCCC 
528 	AAAAAGAAAAAAA 
529 	GGGGGTGGGGGGG 
530 	TTTTTGTTTTTTT 
531 	GGGGGCGGGGGGG 
532 	CCCCCCCCCCCCC 
533 	CCCCCTCCCCCCC 
534 	TTTTTTTTTTTTT 
535 	TTTTTTTTTTTTT 
536 	TTTTTATTTTTTT 
537 	AAAAAAAAAAAAA 
538 	AAAAATAAAAAAA 
539 	TTTTTTTTTTTTT 
540 	TTTTTTTTTTTTT 
541 	TTTTTATTTTTTT 
542 	AAAAAAAAAAAAA 
543 	AAAAAGAAAAAAA 
544 	GGGGGTGGGGGGG 
545 	TTTTTATTTTTTT 
546 	AAAAAGAAAAAAA 
547 	GGGGGGGGGGGGG 
548 	GGGGGAGGGGGGG 
549 	AACAATAAAAAAA 
550 	TTTTTTTTTTTTT 
551 	TTCTTGTTTTTTT 
552 	GGGGGAGGGGGGG 
553 	GAGGATAAGGGGG     4 
554 	TTTTTTTTTTTTT 
555 	TTTTTTTTTTTTT 
556 	TTTTTATTTTTTT 
557 	AAAAAGAAAAAAA 
558 	GGGGGCGGGGGGG 
559 	CCCCCTCCCCCCC 
560 	TTTTTGTTTTTTT 
561 	GGGGGGGGGGGGG 
562 	GGGGGTGGGGGGG 
563 	TTTTTTTTTTTTT 
564 	TTTTTATTTTTTT 
565 	AAAAATAAAAAAA 
566 	TTTTTTTTTTTTT 
567 	TTTTTTTTTTTTT 
568 	TTTTTATTTTTTT 
569 	AAAAAGAAAAAAA 
570 	GGGGGCGGGGGGG 
571 	CCCCCTCCCCCCC 
572 	TTTTTGTTTTTTT 
573 	GGGGGAGGGGGGG 
574 	AAAAAAAAAAAAA 
575 	AAAAATAAAAAAA 
576 	TTTTTCTTTTTTT 
577 	CCCCCTCCCCCCC 
578 	TTTTTGTTTTTTT 
579 	GGGGGTGGGGGGG 
580 	TTTTTATTTTTTT 
581 	AAAAAAAAAAAAA 
582 	AAAAATAAAAAAA 
583 	TTTTTGTTTTTTT 
584 	GGGGGTGGGGGGG 
585 	TTTTTGTTTTTTT 
586 	GG.GGCGGGGGGG 
587 	CC.CCCCCCCCCC 
588 	CC.ACGCCCCCCC 
589 	GG.AGAGGGGGGG     2 
590 	AA.AAAAAAAAAA 
591 	AA.AATAAAAAAA 
592 	TT.TTTTTTTTTT 
593 	TT.TTTTTTTTTT 
594 	TT.TTTTTTTTTT 
595 	TT.TTGTTTTTTT 
596 	GG.GGTGGGGGGG 
597 	TT.TTTTTTTTTT 
598 	TT.TTATTTTTTT 
599 	AA.AACAAAAAAA 
600 	CC.CCCCCCCCCC 
601 	CC.CC-CCCCCCC 
602 	--.-NG------- 
603 	GG.GGGGGGGGGG 
604 	GG.GGAGGGGGGG 
605 	AA.AATAAAAAAA 
606 	TT.TTTTTTTTTT 
607 	TT.TTGTTTTTTT 
608 	GG.GGAGGGGGGG 
609 	AA.AAAAAAAAAA 
610 	AA.AATAAAAAAA 
611 	TT.TTTTTTTTTT 
612 	TT.TTGTTTTTTT 
613 	GG.GGAGGGGGGG 
614 	AA.AATAAAAAAA 
615 	TT.TTATTTTTTT 
616 	AA.AATAAAAAAA 
617 	TT.TTCTTTTTTT 
618 	CC.CCTCCCCCCC 
619 	TT..TTTTTTTTT 
620 	TT..TGTTTTTTT 
621 	GG..GAGGGGGGG 
622 	AA..AAAAAAAAA 
623 	AA..AAAAAAAAA 
624 	AA..AAAAAAAAA 
625 	AA..ACAAAAA--     2 
626 	CC..CACCCCCC- 
627 	AA..AATAAAAAC 
628 	AA..ATAAAAAAA 
629 	TT..TGTTTTTTT 
630 	GG..GTGGGGGGG 
631 	TT..TGTTTTTTT 
632 	GG..GTGGGGGGG 
633 	TT..TGTTTTTTT 
634 	GG..GAGGGGGGG 
635 	AA..AGAAAAAAA 
636 	GG..GTGGGGGGG 
637 	TT..TATTTTTTT 
638 	AA..AAAAAAA-A 
639 	AA..ATAAAAA-A 
640 	TT..TATTTTTTT 
641 	A...ATAAAAAAA 
642 	T...TT.TTTTTT 
643 	T...TT.TTTTTT 
644 	T...TG.TTTTT- 
645 	G...GA..GGGGG 
646 	A...AA..AAAAA 
647 	A...AA..AAAAA 
648 	A...AA..AAAAA 
649 	A...AA..AAAAA 
650 	C...C...CC.CC 
651 	T...T...TT.TT 
652 	T...T...TT.TT 
653 	G...G...GG.GG 
654 	G...G...GG.G. 
655 	T...T...TT.T. 
656 	T...T...TT.T. 
657 	T...T...TT.T. 
658 	C...C...CC... 
659 	T...T...TT... 
660 	T...T...TT... 
661 	T...T...TT... 
662 	T...T...TT... 
663 	T...T...TT... 
664 	T...T...TT... 
665 	T...T...TT... 
666 	C...C...CC... 
667 	T...T...TT... 
668 	T...T...TT... 
669 	T...T...TT... 
670 	T...T...TT... 
671 	T...T...TT... 
672 	T...T...TT... 
673 	A...A...AA... 
674 	A...A...AA... 
675 	A...A...AA... 
676 	T...T...TT... 
677 	T...T...TT... 
678 	T...T...TT... 
679 	T...T...TT... 
680 	A...A...AA... 
681 	T...T...TT... 
682 	T...T...TT... 
683 	G...G...GG... 
684 	A...A...AA... 
685 	A...A...AA... 
686 	A...A...AA... 
687 	A...A...AA... 
688 	C...C...CC... 
689 	T...T...TT... 
690 	T...T...TT... 
691 	G...G...GG... 
692 	T...T...TT... 
693 	T...T...TT... 
694 	T...T...TT... 
695 	T...T...TT... 
696 	T...C...TT... 
697 	C...C...CC... 
698 	A...A...AA... 
699 	A...A...AA... 
700 	C...C...CC... 
701 	A...A...AA... 
702 	A...A...AA... 
703 	G...G...GG... 
704 	C...C...CC... 
705 	T...T...TT... 
706 	A...A...AA... 
707 	T...T...TT... 
708 	T...T...TT... 
709 	T...T...TT... 
710 	A...A...AA... 
711 	T...T...TT... 
712 	C.......CC... 
713 	A........A... 
714 	A........A... 
715 	A........A... 
716 	G........G... 
717 	T........T... 
718 	A........A... 
719 	A........A... 
720 	A........A... 
721 	.........G... 
722 	.........C... 
723 	.........T... 
724 	.........C... 
725 	.........T... 
726 	.........G... 
727 	.........C... 
728 	.........C... 
729 	.........T... 
730 	.........C... 
731 	.........A... 
732 	.........A... 
733 	.........A... 
734 	.........T... 
735 	.........A... 
736 	.........A... 
737 	.........T... 
738 	.........G... 
739 	.........G... 
740 	.........A... 
741 	.........C...